LegEng - Centrum právnickej angličtiny pre všetkých, ktorí sa nechcú stratiť v medzinárodných vodách

LegEng - Centrum právnickej angličtiny pre všetkých, ktorí sa nechcú stratiť v medzinárodných vodách

Naše jazykové centrum LegEng – Legal English Centre sa špecializuje výhradne na výučbu právnickej angličtiny. Kurz právnickej angličtiny je určený pre pokročilých študentov, ktorých angličtina dosahuje úroveň minimálne B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Cieľom kurzu je osvojenie si odbornej právnickej terminológie, prehĺbenie komunikačných zručností v oblasti právnickej angličtiny a zdokonalenie sa v písomnom prejave. Kurz je koncipovaný tak, aby spĺňal potreby študentov práva, koncipientov a profesionálov pôsobiacich v advokátskych kanceláriách a na právnych oddeleniach spoločností. Kurz svojím zameraním a obsahom reaguje najmä na aktuálne požiadavky slovenských právnických firiem, ktoré od svojich zamestnancov vyžadujú ovládanie právnickej angličtiny, keďže v rámci svojej právnej praxe prichádzajú čoraz častejšie do kontaktu s prípadmi s medzinárodným prvkom.