Kontaktujte nás
legeng@legeng.sk

TOLES

TOLES – Test of Legal English Skills

Naše jazykové centrum LegEng patrí, ako jedno z málo jazykových centier na Slovensku, medzi registrované TOLES centrá. Ako registrované TOLES centrum sme oprávnení organizovať prípravný jazykový kurz na skúšku TOLES (Test of Legal English Skills) a taktiež zabezpečiť vykonanie skúšky TOLES priamo prostredníctvom nášho centra.

Jazyková skúška TOLES bude od januára 2017 svetovo jedinou jazykovou skúškou určenou pre právnikov a právnych profesionálov, ktorá sa zameriava na praktickú časť používania anglického jazyka v oblasti práva. Túto certifikáciu vydáva inštitúcia Global Legal English, ktorá je členom medzinárodnej divízie The Law Society of  England and Wales.

Pri vyučovaní právnickej angličtiny používame predovšetkým materiály TOLES. Tieto materiály boli vytvorené spoločnosťou Global Legal English Ltd. v spolupráci so skúsenými profesionálmi pre oblasť komerčného práva a profesijnou komorou združujúcou právnikov – The Law Society of England and Wales. Vďaka tomu sú študijné materiály koncipované tak, že sa zameriavajú najmä na reálne používanie anglického jazyka v právnej praxi, a nielen na akademické poznatky.